Få er gode til å søke jobb

Det vil alltid være mobilitet innenfor og mellom de ulike bransjene. Det er til en hver tid noen som skifter jobb og noen skifter oftere enn andre, men har de ekspertise på dette? Selvfølgelig kan man lese seg opp på dette og det er nok av jobbsøkerkurs og kurs i skriving av CV tilgjengelig. - Likevel er det bransjekunnskap, nettverk og en god, objektiv profilering som ofte er avgjørende, sier Aslak Gundersen i Ildne.

Få er gode til å søke jobb

Nå er det flere på aktivt jobbsøk enn vi har vært vant med de siste årene her i Norge. Etterspørselen innen offshorerelaterte bransjer er mye lavere enn tilbudet om dagen, men det er likevel lys i tunnelen. Nøkkelpersoner skifter jobb i alle bransjer og interne kandidater er gjerne ikke i stand til å fylle tomrommet som da oppstår. Bygg og anleggsbransjen har god ordrereserve og det er mange store samferdselsprosjekter som kommer framover.

Spisser du din CV for hver jobb du søker, er på hugget og får fram din motivasjon for jobben har du en god mulighet for å komme til intervju og få synliggjort dine personlige egenskaper. Riktig match av personlige egenskaper er sentralt for å sikre godt samarbeid og trivsel på nytt arbeidssted.

- Å velge riktig for den enkelte medarbeider og arbeidsgiver er kanskje viktigere nå enn tidligere og dårlige valg er svært kostbart, både for medarbeideren og arbeidsgiver, sier Aslak.

Hvordan kan du øke sannsynligheten for å lykkes?

Det er som kjent mange veier til Rom, men det å kontakte oss i Ildne er en mulighet. Svært mange stillinger blir ikke annonsert, da er det viktig å få tilgang til nettverket til noen som kjenner markedet og kan fange opp tips om åpne posisjoner.

- Vår ekspertise i Ildne på spissing av CV og jobbprosesser samt muligheten til å profilere dine egenskaper i vårt nettverk øker dine sjanser til å få komme med i betraktningen der det er åpne posisjoner, sier Aslak.

- Vi oppfordrer derfor deg med god teoretisk og praktisk teknisk eller økonomisk kompetanse til å registrere deg på ildne.no eller ringe oss for en uformell prat.