Ildne er prekvalifisert i Sellihca

Sellihca er et leverandørregister og kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

Ildne as er nå prekvalifisert i Sellihca med ID 114818.

Fra tidligere er Ildne AS Achilles sertifisert med ID 60446. Achilles JQS identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører slik at innkjøperne for verdens største selskaper kan utvikle langsiktige, gjensidig lønnsomme relasjoner med pålitelige og kvalifiserte leverandører over hele verden.

- Det å være synlig og prekvalifisert i disse leverandørbasene gir oss leveransemuligheter mot prosjekter i ulike branser, sier Aslak Gundersen, daglig leder i Ildne.

- Vi ønsker å ha flere bein å stå på for å være uavhengig av svingninger i markedet. Vårt mål er å ha en sunn fordeling av vår kundeportefølje mellom olje- og gassindustrien, fornybar energi, bygg og anleggsbransjen samt rådgivende ingeniører. Dette gir en trygghet for våre medarbeidere som gjør det mulig å ha en lang karriere i Ildne. Våre medarbeidere skal ha muligheten til å skifte bransje og arbeidsmiljø uten å skifte arbeidsgiver, avslutter Aslak.