Hvordan utmerke seg som jobbsøker?

Det å være 1 av 100 søkere på en stilling gir deg i utgangspunktet liten sannsynlighet for å få jobben selv om du tilfredstiller kravene til erfaring og utdanning. Det er ofte oppbyggingen og innholdet i din CV i tillegg til flere andre faktorer som avgjør om du får muligheten til å komme til et eventuelt intervju, sier Aslak Gundersen, daglig leder i Ildne.

Hvordan utmerke seg som jobbsøker?

Det kan derfor være nyttig å få objektive innspill til alternative muligheter i jobbmarkedet og tilpasse din CV i forhold til dette. Vi ser gjerne muligheter du ikke ser selv eller kan bidra til å trekke frem relevant erfaring, kurs eller elementer fra utdannelsen som vi vet er viktig for jobben selv om det ikke står i stillingsannonsen basert på vår kunnskap om det aktuelle selskapet.

- Promotering av personlige egenskaper ser vi som halve jobben og det kan være avgjørende for om du kommer til bordet og får mulighet til å selge din egen kompetanse og dine personlige egenskaper, sier Aslak Gundersen, daglig leder i Ildne.

Utvelgelse er utfordrende og krevende for arbeidsgiver. Det er svært viktig å velge riktig person for å få til en langsiktig relasjon mellom medarbeider og arbeidsgiver. Mangelfull kartlegging av personlige egenskaper er ofte kilde til feilansettelser og en undervurderer kanskje viktigheten av å fungere godt sosialt i arbeidsmiljøet for å skape motivasjon, inspirasjon og trivsel i jobben.

Vår oppgave er gode og grundige utvelgelsesprosesser.

Vi skal kvalitetssikre kandidatens faglige og personlige kvalifikasjoner gjennom intervju og referanser. I tillegg til våre vurderinger og referansers betraktninger har vi mulighet til å nytte adferdsprofilanalyseverktøyet DISCus. Verktøyet bidrar til å underbygge og sikre vår vurdering av dine personlige egenskaper som er kartlagt gjennom intervju og referansesjekk.

Kunnskapen vi får gjennom adferdsanalysen og våre vurderinger bruker vi aktivt til nytte for deg, oss og potensielle nye oppdragsgivere eller arbeidsgivere.

Ønsker du å øke din mulighet til å lykkes i jakten på din neste jobb og få råd og tips på veien?

Les mer om oss på vår hjemmeside, opprett en profil hos oss eller ring for en uformell prat.

På bildet ser du fra venstre partnerne i Ildne; Mia Holmaas, Aslak L. Gundersen, Knut Bjørnar Dale og Trond Nymark etter fullført kurs i DISCus adferdsprofilering.