Vi vokser i et fallende marked

Til tross for lav aktivitet i olje- og gassindustrien og økende arbeidsledighet, vokser Ildne sakte, men sikkert, i et svært konkurranseutsatt marked. - Vi bygger for fremtiden og har brukt det første driftsåret til å posisjonere oss, sier daglig leder i Ildne, Aslak Gundersen.

Vi vokser i et fallende marked

Fra første dag har vi hatt en strategi om å være bransjeuavhengige og leverer nå til bygg- og anlegg, rådgivende ingeniører, mekanisk industri, tjenesteytende næringer samt olje- og gassindustrien. Vi leverer både konsulent- og rekrutteringstjenester. Dette gir både kunder og kandidater fleksibilitet til å velge den løsningen som passer best, avhengig av ønsker og behov. På offshore.no kan du lese om hvordan vi har jobbet det første året og hvordan vi tenker om fremtiden i Ildne.