"2016 blir et strålende år!"

Positiv energi trenger vi alle og vi må være optimister for å finne energi til å skape noe framover. 2015 har vært preget av mange negative medieoppslag og tøffe tider i offshorenæringen, men noen næringer kan vise til positive prognoser for kommende år. - I Ildne velger vi å se på nedgangsperioden som en mulighet fram i tid, sier daglig leder i Ildne, Aslak Gundersen.

"2016 blir et strålende år!"

Mange selskaper opererer nå med minimumsbemanning og dette gir kapasitetsutfordringer når nye prosjekter kommer. I tillegg vil usikkerhet om framtiden kreve fleksible bemanningsløsninger. Vinnerne på arbeidsmarkedet i årene som kommer vil trolig være de som har erfaring fra flere bransjer og er mobile.

Riktige valg av kompetanse er essensielt. Med flere hundre søkere på en stilling vil rekrutteringsprosessen være tidkrevende. Bistand i utvelgelsen kan dermed bli mer aktuelt for flere aktører.

Lav oljepris og motvilje mot å sette i gang nye prosjekter vil trolig være begrensende på veksten innen olje og gassindustrien i 2016. For oss som ikke er avhengig av en bransje er heldigvis mulighetene mange.

Mye tyder på at arbeidsledigheten vil fortsette å øke fremover. For de som er avhengige av å skifte bransje for å finne jobb, ser vi at jobbskifteprosessen tar mer tid nå enn bare for et drøyt år siden. Arbeidsgiverne er mindre villige enn før til å bruke tid på omskolering og opplæring ettersom marginene er presset i de fleste bransjer.

Vi ser imidlertid at lønnsforventningene fra de som nå blir ledige i oljebransjen er lavere enn tidligere. Dette medfører at arbeidsgiverne i andre bransjer nå får tilgang til mer erfarent personell, selv om erfaringen ikke nødvendigvis er en innertier i forhold til det som etterspørres.

Sett fra et globalt perspektiv er arbeidsledigheten i Norge fortsatt lav, selv om vi føler med deg som blir rammet og må på jakt etter ny jobb. Kanskje blir dette en mulighet for å ta den utdanningen du alltid har drømt om eller flytte en plass du lenge har lekt med tanke om å flytte til, men ikke turt å ta steget?

Det gjelder å ha troen på framtiden og kanskje kan noen velvalgte ord av Elbert Huddard komme godt med; "Utfør arbeidet ditt helhjertet, og du kommer til å lykkes. Det er jo så liten konkurranse."

Fra venstre på bildet ser vi daglig leder Aslak Gundersen og partnerne i Ildne Trond Nymark og Knut Bjørnar Dale