Et fast håndtrykk er en god start

– Førsteinntrykket er viktigere enn mange tror, sier daglig leder og partner Aslak Leikvoll Gundersen i konsulentselskapet Ildne. Hva bør du være opptatt av den dagen du har fått napp på jobbsøknaden din, og er innkalt til intervju? Nøkkelen til et godt førstegangsintervju ligger i gode forberedelser, mener Aslak.

Et fast håndtrykk er en god start

Forberedelsene er viktige

– Når du blir kalt inn til en samtale er allerede CV-en din godkjent, og du har klart å skape en positiv interesse rundt deg selv. Du har med andre ord kommet et lite stykke på veien. Nå er jobben din å svare godt for deg og gi et godt inntrykk, sier han.

For å få til dette er forberedelsene viktige.

– Du har selvfølgelig gjort et grundig forarbeid og hentet inn mest mulig informasjon om stillingen og arbeidsgiveren. Kanskje har du snakket med noen i nettverket ditt som jobber der. Du vet selvsagt hvem du skal møte, og har forberedt deg også på dette. Alt dette er viktig, forteller Aslak.

– Jo grundigere du har forberedt deg, jo lettere gir du et godt førsteinntrykk, legger han til.

LES OGSÅ: Vi finner medarbeideren som kunden trenger og oppdragsgiveren som medarbeideren ønsker seg

Arbeidsgivere søker trygghet
Trygghet er en viktig parameter ved nyansettelser.

– Referanser er viktige. Etter at intervjuet er over vil arbeidsgiveren søke bekreftelse på at inntrykket han eller hun sitter igjen med av deg stemmer, sier Aslak.

Desto flere ting som kan verifiseres eller er konsistente, desto bedre.

– I en slik situasjon fungerer referansene dine som en tredjepartsverifisering av at du er den kapasiteten du utgir deg for, legger han til.

Gode og relevante referanser
Dette er spesielt viktig når det kommer til personlige kvalifikasjoner.

– Formell kompetanse kan dokumenteres, mens det som går på personligheten din og hvordan du samhandler med andre ikke lar seg sammenfatte like lett. Derfor er det viktig at du overbeviser på dette punktet i intervjuet, og at du har gode og relevante referanser som støtter opp om inntrykket du etterlater deg, sier Aslak.

Arbeidsgiverens forlengede arm
Dersom rekrutteringen til stillingen du søker på skjer via et konsulent- eller bemanningsbyrå mener den daglige lederen og partneren i Ildne at du bør forberede deg på den samme måten som om du skal i intervju med arbeidsgiveren.

– I en slik situasjon er vi arbeidsgiverens forlengede arm, og vi vil være på utkikk etter de samme tingene som vi vet kunden vår etterspør. Samtidig er der en forskjell, for mens en arbeidsgiver kanskje bare har denne ene stillingen ledig, vil vi som oftest ha andre liknende stillinger som også skal besettes – enten samtidig eller på et senere tidspunkt, sier han.

– Derfor kan det være at vi finner kandidaturet ditt interessant selv om du ikke når opp denne gangen, legger han til.

Bevisstgjøring og spissing
Om du drømmer om at Ildne skal fange deg opp som en interessant kandidat spiller førsteinntrykket en stor rolle.

– Når vi møter en mann eller kvinne vi umiddelbart får tiltro til, slipper vi nødig taket. Da investerer vi gjerne ressurser i å forberede vedkommende på framtidige muligheter, sier Aslak.

Han har derfor et godt råd til alle jobbsøkere.

– Et fast håndtrykk er en god start på et vellykket intervju, slår han fast.