Han finner den rette kandidaten

Det å finne den rette kandidaten til en jobb er helt avgjørende for resultatet. Knut Bjørnar Dale vet hva som skal til. – Som rekrutterer og rådgiver er kanskje det viktigste jeg gjør å forstå kundenes behov, sier partner Knut Bjørnar Dale, partner i Ildne.

Han finner den rette kandidaten

Han har 15 års erfaring fra prosjektbasert arbeid innenfor maritim/mekanisk industri og engineering å trekke veksler på når kundene ringer ham for å finne den rette kandidaten til en jobb, og han får bruk for denne kompetansen daglig.

LES OGSÅ: Ildne leverer, inkluderer og trygger

De viktige spørsmålene

– Hvilke oppgaver er det som skal løses? Hvilket team skal kandidaten inngå i? Hvilken kompetanse behøves? Slike spørsmål er det helt grunnleggende å få besvart før vi kan starte jakten på den rette kandidaten, sier han.

I den forrige jobben var det nettopp det å sette sammen gode team som var arbeidsoppgaven, og dette krever mer enn bare å vurdere kompetanse.

– Det er ikke en CV du ansetter, men et menneske med en CV. Derfor er det avgjørende at alt stemmer, og vi har flere eksempler på at vi har levert en mer egnet kandidat enn hva kundene i utgangspunktet har etterspurt, forteller han.

LES OGSÅ: Styrke gjennom erfaring

Kvalitet fremfor kvantitet

Om ikke Ildne finner den rette kandidaten skjer det heller ingen leveranse.

– Vi vil at kundene skal vite at vi alltid leverer det vi mener er en toppkandidat til dem. Når vi sender fra oss en CV skal den være gjennomtenkt og på målskiven, sier Knut Bjørnar.

Av samme grunn er de tilbakeholdne med å sende for mange CV’er til kundene.

– Det er mye viktige for oss at vi blir lyttet til når vi har noe å levere. Vi er tilbakeholdne med å sende for mange CV’er. Vi ønsker primært å presentere kandidater med CV og en telefonsamtale eller en samtale over bordet for å få fram de egenskapene som ikke er så lett å se på CV’en alene. Ildne skal ikke være kvantitet, men kvalitet, avslutter han.