Ildne skal levere 20 utviklere til Kantega

Ildne har fått oppdraget med å levere 20 utviklere til Kantega sitt kontor i Bergen. Åtte av dem er allerede på plass, og nummer ni begynner i august.

Ildne skal levere 20 utviklere til Kantega

– Vi har en målsetning om å ha samtlige 20 på plass i Kantega-lokalene på Fjøsanger innen utgangen av 2019, sier Trond Nymark i Ildne. Det er han som er ansvarlig for leveransen, og som håndplukker kandidatene som blir presentert for oppdragsgiveren.

– Vi har fått noen søknader og noen tips på grunnlag av de generelle utlysningene som ligger ute på hjemmesidene til Kantega og Ildne, og begge deler er selvsagt av stor interesse. Likevel må vi først og fremst lete oss fram til kandidatene selv gjennom godt gammeldags kartleggingsarbeid. Det kan være utfordrende når det er snakk om utviklere, legger han til.

Populær arbeidskraft
I følge Nymark er det stor rift om denne typen arbeidskraft.

– Hittil har vi fokusert på utviklere med seniorkompetanse, og disse er sjelden ledige på markedet. Dette kan være utfordrende. For det første må vi finne dem, og det kan ofte være vanskelig nok . Deretter må vi få dem interessert, før vi til slutt forhåpentligvis får dem til å takke ja til det Kantega har å tilby dem, sier han.

Han forteller at de mest vellykkede skiftene på generell basis ikke nødvendigvis skjer fra direkte konkurrenter, men fra selskap med en annen profil. Dette kan for eksempel være å gå fra et programvarehus til en konsulentrolle, eller å gå fra provisjonslønn til fastlønn.

– Jobbskiftene blir ofte mest vellykket i de tilfellene de er verdibasert, og ikke utelukkende motivert av lønn, poengterer Nymark.

Alle ansatte er partnere
Til kandidatene som er interessert i et skifte har Kantega noe helt spesielt å tilby.

– I Kantega eier vi vårt eget IT-selskap. Her går du rett inn som partner når du starter, med fast lønn og en solid aksjepost på 1.000 aksjer, sier CFO og leder av Bergenskontoret i Kantega, Frode Wærnes.

For et år siden var han én av to mann ved Bergenskontoret, som dermed var for en liten parentes å regne i selskapet som den gang talte drøyt 100 ansatte partnere. Siden da har det grodd raskt rundt ham.

Sonderer markedet
– Vi kan verken kartlegge eller ringe rundt til aktuelle kandidater selv. Her gjør Ildne en viktig jobb for oss. De kan ivareta konfidensialiteten til de kandidatene som foretrekker å være anonyme i løpet av den første delen av prosessen, sier Wærnes.

– Det er mange kandidater som ønsker en uforpliktende og anonym prat, og ved å prate med oss kan de lære mer om kunden vi representerer og stillingene vi skal besette uten å måtte tone flagg, legger Nymark til.

LES OGSÅ: Styrke gjennom erfaring

Møtes i lunsjen
Kantega behøvde ikke å gå langt da de engasjerte Ildne til det omfattende rekrutteringsoppdraget. Begge selskapene holder til i Rekstenbyggene på Fjøsanger.

– Vi treffer både kunden og menneskene vi rekrutterer i kantinen hver dag. Det gjør det viktig å lykkes med rekrutteringen, og det har vi klart hittil, smiler Nymark.

Han har klare tanker om hvordan Ildne skal bistå Kantega og resten av kundeporteføljen.

– Ildne skal ikke være best på volum. Målsetningen vår er å være best på kvalitet, og vi dykker dypt ned i oppdragene vi påtar oss. Grunnarbeidet vi gjør skal kunne danne et godt beslutningsgrunnlag for kunden, og vi leverer heller færre kandidater med en høy treffrate enn å dynge kundene våre ned i CVer, sier han.

Den rette miksen
Som en konsekvens av denne policyen er det også begrenset hvor mange kunder Ildne vil betjene.

– Noen selskap leverer du kandidater til. Andre selskap henter du kandidater fra. Vi kan ikke forsvare å rekruttere fra våre egne kunder, så dette begrenser seg selv, sier Nymark.

Han ser fram til arbeidet som skal gjøres det neste året for Kantaga.

– Nå har vi fått på plass et godt knippe seniorer med ti til femten års erfaring. Fremover blir oppgaven minst like spennende, for nå skal vi finne de unge talentene som kan blomstre i dette spennende IT-selskapet. Når du skal bygge opp en stab på 20 medarbeidere trenger du den rette miksen av kjønn, alder, kompetanse og personligheter, slår han fast.

Tenker langsiktig
– Vi er nok en krevende kunde å betjene, og det henger i stor grad sammen med eiermodellen vår, sier Wærnes.

Langsiktighet er et stikkord i denne forbindelsen.

– Ildne skal ikke bare finne nye utviklere til oss. Oppdraget deres er å finne utviklere som vil være med å eie sin egen arbeidsplass, og løfte i flokk på en helt annen måte enn det som er vanlig i bransjen. Dermed et det mye mer enn faglig kompetanse som må kartlegges hos hver enkelt kandidat. Hittil har de levert fra øverste hylle på alle parameterne, og om fortsettelsen blir like bra som de kandidatene de allerede har beriket oss med kan vi si oss strålende fornøyd med engasjementet, avslutter han.