Jakter på en industribygger

Ildne har fått oppdraget med å finne lederen som skal drive og videreutvikle Nord-Europas største tørrdokk på Hanøytangen. Administrerende direktør Lars Jønholt Halvorsen i Semco Maritime Norway har store ambisjoner for Askøy-verftet.

Jakter på en industribygger

– Hanøytangen har et fantastisk potensiale. Vi ser på både fiskeindustrien og marineindustrien som nye markeder, og vil også ta et initiativ mot vind. Samtidig vil offshore riggmarked fortsatt være viktig for oss. Verftet skal definitivt bli satset på fremover, og det skal utvikles videre, sier direktøren for den norske avdelingen av Semco Maritime – Lars Jønholt Halvorsen.

Menneskekjenner og relasjonsbygger
Danske Semco Maritime overtok Hanøytangen da Bergen Group begjærte oppbud i 2015. Tidligere har blant annet seksjonene til Bjørvika-tunnelen blitt bygget ved verftet, og Troll B ble både bygget og sammenstilt der. I denne videoen fra september i år kan du se et sammendrag av dokksettingen av riggen Mærsk Inspirer.

Nå skal Semco Maritime ansette en operasjonelt ansvarlig for Hanøytangen, og Jønholt Halvorsen ser for seg at den rette kandidaten forstår ledelse og har en gründer i seg.

– Hanøytangen er på ingen måte ferdig utviklet. Vi skal vokse i volum, og vi skal vokse inn i nye markeder. Til dette trenger vi en mann eller kvinne som klarer å drive verftet på en god måte, og som evner å få mennesker til å yte. Vedkommende må ha økonomisk forståelse og teft, og trenger å være strategisk i tankegangen. Hun eller han må være flink med mennesker og relasjoner, sier han.

Starter på toppen
Ildne har fått i oppdrag å lete i Norge.

– Vi er et norsk verft og vi vil ha en leder som snakker norsk, sier Jønholt Halvorsen, som forteller at den nye lederen ved Hanøytangen vil få sette sammen sitt eget team.

– Vi kommer til å ansette flere, men vi begynner på toppen for at vedkommende vi ansetter skal få være med å bestemme hvordan vi organiserer oss og hvem vi vil ha med på laget fremover. Fullt operativt vil verftet engasjere 3-400 personer, mens minimumsbemanningen mellom prosjektene teller 20-30 ansatte, sier han.

Det viktigste først
Denne dynamikken tilsier at verftet fortsatt vil basere seg på en blanding av fast ansatte og personell fra samarbeidspartnere.

– Vi har 360 sengeplasser, kantiner, kontorer og en rekke forskjellige bygg. Pluss at vi altså har Nord-Europas største tørrdokk, og at beliggenheten er ideell både med tanke på markedene vi skal betjene og arbeidsmarkedene vi henter fagfolk fra. Vi engasjerer et bredt spekter av fagarbeidere, fra elektrikere, platearbeidere, tømrere og mekanikere til prosjektledere, formenn og forskjellige typer teknisk personell. For å lede en slik virksomhet behøves mer enn en generell ledelseserfaring; vi trenger søkere med kjennskap til både fagene og markedene våre, slår Jønholt Halvorsen fast.

Han har ingen bestemt tidsperspektiv for arbeidet med å finne riktig person til å lede verftet.

– Den viktigste delen av jobben er på mange måter rekrutteringen vi nå jobber med. Det er helt avgjørende å finne rett person til å lede Hanøytangen fremover. Det arbeidet tar den tiden det tar, og personen som får muligheten må være motivert og sulten. Deretter står vi klar til å bygge. Videreutviklingen starter straks rett person er på plass, slår han fast.

Spennende oppdrag
Daglig leder og partner Aslak Leikvoll Gundersen i Ildne er glad for tilliten fra Semco Maritime, og er allerede i gang med å saumfare markedet etter gode kandidater.

– Dette er et spennende oppdrag for en veldig spennende aktør med store vyer for Askøy og hele Bergensområdet, sier han.

Dersom du har tips om gode kandidater eller mener at du selv er den rette for jobben kan du kontakte Aslak via denne lenken.