Aslak Gundersen

Styrke gjennom erfaring

Å lede motiverte medarbeidere til suksess tenner gnisten i daglig leder Aslak Leikvoll Gundersen

Tekst: Anette Basso Foto: Christoffer Meyer/Kind

Aslak Gundersen

Aslak Gundersen er Daglig leder og Partner hos Ildne og har 20 års erfaring innen ledelse, administrasjon, salg, markedsføring og kontrakt.

95 73 22 37 | aslak@ildne.no | Aslak på LinkedIn | Presse

Aslak brenner for å skape, bygge og utvikle. – For ti år siden startet jeg et eget konsulentselskap, og nå har jeg tatt steget videre med Ildne. Det å bygge opp et selskap og få det til å vokse – det er definitivt en triggerfaktor for meg.

Ildnes daglige leder har samlet seg over 20 års erfaring som leder i mellomstore selskaper. – Det har vært mange spennende år, mange oppturer og mange arbeidsoppgaver. Jeg har lært mye og er blitt bevisst på hva som skal til for å lykkes i denne bransjen, sier han.

Aslak framhever at det finnes ulike måter å ta lederansvar på: – De beste lederne er nødvendigvis ikke de som sitter på kontoret til midnatt hver kveld, med røde øyne foran dataskjermen. Men, du skal innfri de forventningene som er der, både til deg selv, selskapet og medarbeiderne. I tillegg skal du ha klare mål i form av strategi, budsjetter og årsplaner og ambisjoner om å strekke deg forbi disse målene.

Verdien av industrien
Hvem er Ildnes kunder og hva tilfører Ildne av verdi? – Vi har i tillegg til olje- gassindustrien valgt å bidra med kompetanse til blant annet bygg- og anleggsindustrien og til landbasert industri. Aslak utdyper: – Norge har enorme energiressurser som vi må forvalte på en god måte. Kompetansen som er utviklet her til lands gjør at vi spiller en viktig rolle som internasjonal leverandør av energi og energirelaterte produkter og tjenester.

Ildne arbeider med mennesker og humankapital, men følger nøye med på den teknologiske utviklingen i bransjen. – Vi er vitne til offensive satsninger på teknologiutvikling og implementering av ny teknologi. Ildne leverer arbeidskraft med kompetansen som trengs for å drive utviklingen framover.

– Alle ønsker å bli sett og bli verdsatt
Aslak er klar på at Ildne fyller et tomrom i et konkurransepreget marked: – For det første er jeg trygg på at lang erfaring gjør oss sterke. Vi har tilgang til et stort nettverk av dyktige medarbeidere, vi kjenner kundene, prosjektmulighetene og vi brenner for å finne de beste løsningene.

Hvordan skaper dere tilhørighet i en bransje såpass preget av hurtige omskiftninger? – I vår bransje skal du være fleksibel samtidig som du er stabil. Den balansen har alltid vært en utfordring, for både kunden og oss som leverer løsninger og arbeidskraft. Vi har satt oss som mål å være best i bransjen på dialog, og at vi har fornøyde medarbeidere som bidrar med positiv energi til kundene våre.

Ildne har en klar misjon om å være et inkluderende selskap. Aslak framhever at det egentlig er ganske enkelt: – Alle ønsker å bli sett og verdsatt, uansett hva de jobber med. Det handler om noe så grunnleggende menneskelig som å føle seg som en del av noe. Verdien av humankapital er grunnleggende hos Ildne, og det skal merkes, understreker Aslak.

Ildne leverer kompetansen som trengs for å drive utviklingen framover.

Aslak Gundersen

Naturlig avkobling
Aslak har lenge arbeidet strategisk med å fremme fysisk aktivitet som kilde til motivasjon og overskudd. I mylderet av forretningsfolk som løper Birken og bedriftslag som konkurrerer om å være det sprekeste, følger Ildne en trend i tiden? – Tja, du kan vel si det sånn at 40-årskrisen alltid vil komme til uttrykk på en eller annen måte, ler Aslak.

– Spøk til side – det er bra at næringslivet ser verdien av fysisk aktivitet. Vi har erfart at det å holde seg noenlunde i form gjør at vi er i stand til å nå de målene vi setter oss på jobb. I Ildne er vi opptatt av at det ikke skal bli en konkurranse i seg selv, først og fremst skal det være noe lystbetont og samlende.

Selv velger han vestlandsnaturen som treningsarena: – Jeg er så heldig å ha fantastisk natur tilgjengelig så å si rett utenfor stuedøren, så ja, det blir en del jogging i fjellet. Litt trim samtidig som jeg kan koble av mentalt er helt topp! Når det nærmer seg høst og vinter varierer jeg gjerne med småfugljakt og skiturer.

Velg de som vil like mye
Hvilket råd vil du gi til unge, skarpe hoder som vil ut i bransjen? – Først og fremst må du være villig til å yte. Det er grunnleggende for å lykkes. Men, du lykkes ikke best alene. Velg samarbeidspartnere som kan bidra til suksessen din og allier deg med de som kan og vil like mye som deg.


Aslak avslutter: – Som leder er det alltid spennende å møte de som utviser engasjement og dedikasjon – kort sagt de som brenner for noe. Ildne skal holde liv i gløden hos hver medarbeider, styrke kompetansen i selskapet og levere gode resultater for kundene våre.

Alle ønsker å bli sett og bli verdsatt, uansett hva de jobber med. Det handler om noe så grunnleggende menneskelig som å føle seg som en del av noe.

Aslak Gundersen

Del denne artikkelen