Trond Nymark

Målrettet metode

Blod, svette og gledestårer – få vet bedre enn Trond hvordan gode resultater føles på kroppen.

Tekst: Anette Basso Foto: Christoffer Meyer/Kind

Trond Nymark

Trond Nymark er partner i Ildne og utdannet Siviløkonom. Han har lang erfaring som markedskoordinator, foredragsholder og motivator. Trond er tidligere kappgjenger i verdenstoppen og er vant til å prestere på toppnivå.

+47 976 66 575 | trond@ildne.no | Trond på LinkedIn | Presse

Ildne er en del av en konkurransefokusert bransje. Ildne har høye ambisjoner, og Trond har lang erfaring med å arbeide hardt og målrettet for å skape resultater som teller.

– Jeg har kanskje en litt utypisk bakgrunn sammenlignet med andre i bransjen, innleder han. Som tidligere toppidrettsutøver i kappgang er Trond Nymark kjent navn for mange: – Jeg har hatt en lang karriere som kappgjenger i verdenstoppen. Daglige prestasjoner på et høyt nivå var avgjørende for å kunne ha et levebrød. Jeg blir motivert av muligheten til å skape synlige og målbare resultater – det har jeg tatt med meg videre til Ildne.

Er du villig til å gjøre det som kreves?

Som foredragsholder for næringslivet har Trond gjentatte ganger påpekt at business kan lære av idretten. Er prioritering og prestasjon to nøkkelord? – Prestasjon er et litt forslitt begrep, synes jeg. For å lykkes må du prioritere og spørre deg selv: er jeg villig til å faktisk gjøre det som kreves?

– Som idrettsutøver erfarte jeg dette gang på gang, men kanskje særlig i etterkant av OL i Beijing i 2008. Jeg satte stadig personlig rekord i tiden som ledet opp til mesterskapet, men endte med å sprekke og måtte bryte løpet. Da er det lett å gå i kjelleren, innrømmer Trond. – Men jeg hadde et mål, og det var VM i Berlin i 2009. Da ble det sølvmedalje. Det hadde aldri gått dersom jeg ikke hadde jobbet knallhardt. Jeg var villig til å gjøre det og hadde et solid støtteapparat rundt meg, som er avgjørende for å kunne lykkes. Sølvmedaljen ble forøvrig i 2016 omgjort til gull ettersom vinneren i etterkant ble dømt for doping og nå er fratatt sine medaljer fra 2009 til 2012.

Da stemmer det kanskje at motgang gjør sterk? – Jeg har sagt i foredragene mine at den beste måten å bygge selvtillit på er å løse store utfordringer. Så ja, det er en sannhet i det utsagnet.

Tydelige forventninger, ingen overraskelser

Hvordan vil Ildne jobbe for å bygge selvtilliten til medarbeiderne? – Ildne skal være tydelige og ærlige. Noe av det som dreper mest motivasjon er når folk skaper forventninger som de ikke klarer å leve opp til. De løftene som vi gir medarbeiderne våre skal innfris, og det skal ikke være noen overraskelser når det kommer til arbeidsmengde og lengden på oppdragene. Vi skal levere som lovet, og helst enda litt mer.


Kappgang er kanskje ingen typisk lagsport, men Trond er svært opptatt av god lagånd innad i Ildne: – Hver og en av oss må yte for at selskapet skal lykkes over tid. Det mener jeg vi gjør best når vi samarbeider og deler kunnskap. Det som gjør oss attraktive overfor kunden er nettopp summen av medarbeidernes totale kompetanse.

– Jeg blir motivert av muligheten til å skape synlige og målbare resultater – det har jeg tatt med meg videre til Ildne.

Trond Nymark

– En god konsulent er tilpasningsdyktig og endringsvillig

Hvilke egenskaper ser du etter når du skal finne den riktige konsulenten for Ildne? – Du må være nysgjerrig på ulike miljøer, tilpasningsdyktig og endringsvillig. Skal du ha en karriere som konsulent må du trives med å bytte oppdragsgiver med ett til to års mellomrom. På denne måten oppnår du bred erfaring fra flere ulike miljøer på kort tid og utvikler deg faglig – hurtigere enn du kunne gjort ved å være i samme miljø over 5–10 år.

– Ildne skal være et selskap der medarbeiderne kan utvikle seg faglig og bygge kompetansen sin over tid hos flere oppdragsgivere. Samtidig har de Ildne i ryggen som arbeidsgiver og trygg veileder gjennom mange år. Dette skaper gjensidig lojalitet.

Temposkifte

Går det like fort på fritiden som på jobb? – Fritiden min tilbringes stort sett med familien. Da er det viktig for meg å kunne skifte fokus fra jobb til fritid, og tilbake igjen, hurtig. Å være tilgjengelig for medarbeidere og kunder tar mye tid for oss som er ledere, og i likhet med de andre henter jeg motivasjon gjennom fysisk aktivitet.

Den tidligere kappgjengeren tar ikke overraskende bena fatt: – Jeg sykler eller løper til og fra jobb daglig. Det er min anledning til å nullstille både før og etter arbeidsdagen. Trening var jobben min tidligere, så jeg bruker heller «til-og-fra-jobb-tiden» framfor fritiden til å være i fysisk aktivitet. Jeg vet jo av erfaring at man må ha både et fysisk og mentalt overskudd for å kunne yte – både i idretten og i bransjen jeg beveger meg i nå.

Dette gjelder ikke bare for Trond og ledelsen i Ildne, men for hele selskapet: – Vi vil legge opp til at vi møtes for å gjøre noe gøy sammen, som involverer en eller annen form for fysisk aktivitet, og gjerne med god mat og drikke i etterkant. Felles sosiale holdepunkter er viktige, kanskje særlig for oss som møter medarbeiderne våre ansikt til ansikt relativt sjelden. De er travle og har gjerne oppdrag langt unna Bergen, men de skal ha det trivelig når vi først samles, påpeker Trond avslutningsvis.

– Hver og en av oss må yte for at selskapet skal lykkes over tid. Det gjør vi best når vi samarbeider og deler kunnskap.

Trond Nymark

Del denne artikkelen